Impressum

Dane identyfikacyjne właściciela strony internetowej:

VIEROL AG
Karlstraße 19
26123 Oldenburg
Tel. +49 (0) 441-210-20-0
Faks +49 (0) 441-210-20-111
E-mail: info@vierol.de

Jurysdykcja: Oldenburg
Sąd rejonowy Oldenburg, nr w Niemieckim Rejestrze Handlowym (HRB): 3199 (VIEROL AG)
nr NIP: DE117829703

Zarząd: Mirja Viertelhaus-Koschig (przewodnicząca), Ulf Koschig, Michael Krone
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Martin Grapentin
Wydawca: VIEROL AG, Karlstr. 19, D-26123 Oldenburg
Odpowiedzialny za treść: Ulf Koschig, VIEROL AG, Karlstr. 19, 26123 Oldenburg